Aktuality

Slávnostné otvorenie novej výrobnej jednotky – Novoprint Slovensko, s.r.o.

Dňa 27.6.2008 sa konalo slávnostné otvorenie novej výrobnej jednotky Novoprint Slovensko, s.r.o., konkrétne výrobnej a kancelárskej časti. Pozvanie prijali: za samosprávu mesta Zlaté Moravce – p. primátorka Serafína Ostrihoňová, za vedenie materskej spoločnosti Novoprint S.A. – generálny riaditeľ a predseda správnej rady p. Andrés Bellido, člen správnej rady a konateľ spoločnosti Novoprint Slovensko s.r.o. p.Sergio Bellido, ako aj ostatní členovia správnej rady a manažéri spoločnosti Novoprint S.A., ďalej manažment a zamestnanci spoločnosti Novoprint Slovensko s.r.o.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj p. Isao Hatayama – General manager SONY Slovakia a zástupcovia dodávateľských spoločností.

Postupne sa zúčastneným prihovorili p. Andrés Bellido, p. Sergio Bellido, p. Serafína Ostrihoňová a p. Isao Hatayama. Pán Bellido a pani primátorka potom slávnostne prestrihli symbolickú pásku do nových priestorov. Po krátkom pohostení bol slávnostný ceremoniál ukončený.

« Späť na aktuality