História

Spoločnosť Novoprint Slovensko, s. r. o je na slovenskom trhu pomerne nová, preto by sme Vám radi priblížili v skratke jej históriu.

Novoprint Slovensko, s. r. o. je dcérska spoločnosť spol. Novoprint SA so sídlom v St. Andreu de la Barca, Barcelona, Španielsko.

Materská firma bola založená v roku 1986 ako rodinný podnik zameraný na jednofarebnú tlač kníh. Po troch rokoch spoločnosť rozšírila strojový park, začala tlačiť na štvorfarebných strojoch a pribudla aj sekcia knihárskeho spracovania. Postupne sa pridala aj sekcia predtlačovej prípravy, ktorá je v súčasnej dobe plne digitalizovaná. V roku 2008 sa inštaloval stroj na digitálnu tlač.

Novoprint Slovensko, s. r. o. Zlaté Moravce vznikla koncom roka 2007 čiastočným prevzatím už etablovanej reklamnej agentúry a tlačiarne Kontrast, s.r.o. ktorá vznikla v roku 1992. Úplné prevzatie spoločnosti materskou firmou bolo dokončené koncom roka 2008.

V súčasnej dobe disponujeme moderným strojovým parkom pre štvorfarebnú a monochromatickú ofsetovú tlač, komplexnou digitálnou predtlačovou prípravou ako aj modernou a vysokokapacitnou automatickou linkou na knihárske spracovanie výtlačkov, balenie a logistickú prípravu na expedíciu.

V blízkej budúcnosti plánujeme nielen rozšíriť náš strojový park, ale aj implementovať nové systémy riadenia kvality s dôrazom na ochranu životného prostredia.