Ofsetová tlač

Srdcom ofsetovej tlače je sekcia tlačiarenských strojov pracujúcich na princípe hárkovej a rotačnej technológie. Zariadenia, ktorými disponujeme, sú optimálne pre:

  • plnofarebnú ofsetovú tlač stredne veľkých nákladov – a to predovšetkým katalógov, magazínov, letákov, časopisov, výročných správ, promo materiálov a pod. Maximálny tlačový formát pre plnofarebnú tlač je A2.
 
  • dvojfarebnú ofsetovú tlač veľkých nákladov, ktorá je vhodná hlavne na letáky, reklamné noviny, ponukové listy, polygrafické produkty s hromadnou distribúciou, užívateľské manuály a príručky, tlač výrobnej dokumentácie, plnofarebných plagátov vo veľkých množstvách. Maximálny tlačový formát je B1.

Naši dodávatelia papiera, farieb a tlačiarenskej chémie prešli podrobným a komplexným výberovým procesom, ktorý je zameraný nielen na technické a kvalitatívne kritériá, ale aj na ochranu životného prostredia.

Minimalizácia zaťaženia životného prostredia našou výrobou je pre nás prioritou.

Operátori obsluhujúci tlačiarenské stroje sú skutočnými odborníkmi. Preto Vám dokážeme garantovať špičkovú kvalitu tlače.