Predtlačová príprava

V rámci oddelenia prípravy tlače ponúkame služby na moderných technologických zariadeniach s prihliadnutím na kontinuálne sledovanie kvality od počiatku výrobného procesu.

Stanovené kľúčové parametre kvality a produktivity pre toto oddelenie sú permanentne kontrolované. Týmto spôsobom sa snažíme zefektívniť celý proces prípravy materiálov pre tlač a preto vieme poskytnúť našim zákazníkom výhodnú a bezkonkurenčnú cenu.

Grafické práce

Prijímanie, kontrola a spracovanie dodaných grafických podkladov je plne digitalizované, čím sa minimalizuje riziko ich poškodenia alebo straty.

Všetky dáta, ktoré sú u nás spracovávané v procese prípravy tlače sú kontrolované a certifikované pomocou softwaru PitStop Professional. Drobné úpravy grafiky a textov spracúvame pomocou programov SW balíka ADOBE CS3.

Zvyčajne pracujeme s farebným módom CMYK; preto odporúčame zákazníkom dodávať podklady práve v tomto štandardnom farebnom modeli.

Najvhodnejšími dátovými formátmi pre polygrafické spracovanie sú PDF (portable digital format), AI (Adobe Illustrator) alebo EPS (Encapsulated PostScript).

Súbory vo formáte Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx) a PowerPoint (.ppt) sú nevhodné na spracovanie za účelom polygrafickej výroby.

Osvit CTP

V procese prípravy tlače využívame najmodernejšie technológie digitálneho prenosu dodaných podkladov na tlačové platne. Táto technológia umožňuje prenos elektronického média na tlačové médium vo veľmi vysokej kvalite, pri nižších nákladoch a pri úspore času potrebného na celý technologický proces. Naše pracovisko CTP vyrába tlačové platne hlavne pre potreby našej výroby, ale ponúka aj zákaznícku výrobu tlačových platní. Naše zariadenie AGFA Avalon umožňuje výrobu platní až do formátu B1 (vrátane).