Stratégia

Sme medzinárodná spoločnosť, ktorá poskytuje svojim zákazníkom špičkové služby v oblasti polygrafickej výroby na Slovensku ako aj v zahraničí.

Radi by sme Vám priblížili naše základné strategické princípy, ciele a postupy.

1. Výnimočnosť v konkurenčnom prostredí

  • osobitný prístup ku každému zákazníkovi, podľa jeho požiadaviek a potrieb
  • zavádzanie nových postupov v jednotlivých výrobných procesoch, v systéme kvality a v systéme riadenia
  • využívanie najmodernejšej techniky a špeciálnych technológií
  • etablovaný systém kvality zaručuje kontrolu kvality po každej výrobnej operácii
  • dôslednosť a presnosť vo výrobe

2. Hodnoty spoločnosti

  • zamestnanci sú cenným aktívom spoločnosti: profesionálne vyškolení a motivovaní zamestnanci produkujú výrobky najvyššej kvality
  • orientácia na ekológiu a ochranu životného prostredia: vybraní dodávatelia materiálu a tovarov prešli prísnym výberom so zameraním na ochranu životného prostredia. Prísne limity škodlivých látok musia byť vždy dodržané. Počas celého výrobného cyklu sa s potenciálne nebezpečnými materiálmi a surovinami nakladá podľa interných smerníc
  • internacionalizácia: v rámci skupiny Novoprint funguje úzke prepojenie medzi jednotlivými obchodnými a výrobnými zložkami. Preto vieme vyrobiť a dodať veľmi širokú škálu polygrafických výrobkov vyrobených ofsetovou technológiou s rôznymi spôsobmi knihárskeho spracovania.